Fjordtynna DA, Indre Tysse 56, 5650 TYSSE

Telefon 56586325, mobil 92253785

Epost: post@fjordtynna.no

Fjordtynna DA, Indre Tysse 56, 5650 TYSSE

Telefon 56586325, mobil 92253785

Epost: post@fjordtynna.no

Nettsidene er laga av:

Nettsidene er laga av:

Tinging av våre Fjordtønna-produkt!

Tinging av våre Fjordtønna-produkt!

Våre Fjordtønna-produkt er alltid spesialtilpassa dine ynskjer og tinging.

Vi ynskjer difor å vera i tett dialog med deg før vi gjer dei naudsynte tilpasningane for at du skal få nett det produktet du ynskjer deg.

Vi ber deg derfor om å skriva ein epost til oss, med:

  • Kva produkt du ynskjer å tinga (type, treslag, pris)
  • Kva du ynskjer av bilete og/eller tekst på lasergraveringa. 

(Legg gjerne ved ei fil med bilete eller teikning.)

  • Mobilnummer så me raskt kan kome i kontakt med deg

Når me har gjort dei tilpasningane me har blitt einige om, avtaler me korleis du ynskjer å betala (faktura, Vipps, oppkrav el.) og så sender me deg di heilt personlege Fjordtønna - til di glede i mange år fremover!

Igjen, takk for di tillit til oss og produkta våre i Fjordtønna!

Våre Fjordtønna-produkt er alltid spesialtilpassa dine ynskjer og tinging.

Vi ynskjer difor å vera i tett dialog med deg før vi gjer dei naudsynte tilpasningane for at du skal få nett det produktet du ynskjer deg.

Vi ber deg derfor om å skriva ein epost til oss, med:

  • Kva produkt du ynskjer å tinga (type, treslag, pris)
  • Kva du ynskjer av bilete og/eller tekst på lasergraveringa. 

(Legg gjerne ved ei fil med bilete eller teikning.)

  • Mobilnummer så me raskt kan kome i kontakt med deg

Når me har gjort dei tilpasningane me har blitt einige om, avtaler me korleis du ynskjer å betala (faktura, Vipps, oppkrav el.) og så sender me deg di heilt personlege Fjordtønna - til di glede i mange år fremover!

Igjen, takk for di tillit til oss og produkta våre i Fjordtønna!

Med venleg helsing

Johannes Tysse

Fjordtønna

Med venleg helsing

Johannes Tysse

Fjordtønna

Kjekt å få, endå kjekkare å gi!

Kjekt å få, endå kjekkare å gi!