Fjordtønna DA, Indre Tysse 56, 5650 TYSSE

Telefon 56586325, mobil 92253785

Epost: post@fjordtynna.no

Fjordtønna DA, Indre Tysse 56, 5650 TYSSE

Telefon 56586325, mobil 92253785

Epost: post@fjordtynna.no

Nettsidene er laga av:

Nettsidene er laga av:

Fjordtønna lager ein rekke ulike produkt basert på gamle bødtkartradisjonar. Sjekk delar av utvalet vårt på denne sida! 

Hvis du ikkje finn det du leitar etter her, ta gjerne kontakt! Vi kan tilpassa produkta våre i stor grad etter dine ynskjer!

Fjordtønna lager ein rekke ulike produkt basert på gamle bødtkartradisjonar. Sjekk delar av utvalet vårt på denne sida! 

Hvis du ikkje finn det du leitar etter her, ta gjerne kontakt! Vi kan tilpassa produkta våre i stor grad etter dine ynskjer!

Nokre av dei andre av produkta våre

Nokre av dei andre av produkta våre

6 liter tønne med refill (pose) og kran

6 liter tønne med refill (pose) og kran

Dette er den same tønna som vist under våre bestseljarar, men ei større tønne! Tønna kan leverast med fleire refill (posar) som kan fylles med ulike drikketypar. Hvis du fylgjer våre anvisningar og fjerner lufta fra posane etter at dei er fylt med drikke, held drikken seg svært godt i desse tønnene.

Tønna finn du i både eik og furu!

Dette er den same tønna som vist under våre bestseljarar, men ei større tønne! Tønna kan leverast med fleire refill (posar) som kan fylles med ulike drikketypar. Hvis du fylgjer våre anvisningar og fjerner lufta fra posane etter at dei er fylt med drikke, held drikken seg svært godt i desse tønnene.

Tønna finn du i både eik og furu!

Matstampar

Matstampar

Vi har eit bredt utvalg i matstampar i ulike storleikar og utforming. Stampane vert levert med eller uten lokk.

Matstampane finn du  i både eik og furu!

Vi har eit bredt utvalg i matstampar i ulike storleikar og utforming. Stampane vert levert med eller uten lokk.

Matstampane finn du  i både eik og furu!

Matstamper med plastbehaldar

Matstamper med plastbehaldar

Vi har og eit stort utval matstamper i ulike strleikar med eigne plastbehaldarar tiltenkt oppbevaring av til dømes sausar, majones, salatar mm. 

Plastbehaldarane kan vaskast i oppvaskmaskin.

Matstampane med plastbehaldarar finn du i både eik og furu!

Vi har og eit stort utval matstamper i ulike strleikar med eigne plastbehaldarar tiltenkt oppbevaring av til dømes sausar, majones, salatar mm. 

Plastbehaldarane kan vaskast i oppvaskmaskin.

Matstampane med plastbehaldarar finn du i både eik og furu!

Vikingskip

Vikingskip

For storhushaldning har vi utvikla flotte vikingskip i same materialer som tønnene våre! Saman med tønner, matstampar, rømmebeger mm. utgjer dette eit komplett serveringsbord av ypperste slaget! 

Vikingskipa er tingingsvare og vert tilpassa i storleik og utforming til dine ynskjer!

Ta kontakt for meir info rundt vikingskipa!

For storhushaldning har vi utvikla flotte vikingskip i same materialer som tønnene våre! Saman med tønner, matstampar, rømmebeger mm. utgjer dette eit komplett serveringsbord av ypperste slaget! 

Vikingskipa er tingingsvare og vert tilpassa i storleik og utforming til dine ynskjer!

Ta kontakt for meir info rundt vikingskipa!

Kjekt å få, endå kjekkare å gi!

Kjekt å få, endå kjekkare å gi!

Fjordtønna i brent furu

Fjordtønna i brent furu

Fjordtønna vert levert i eik eller furu, men vi tek og tinging på alle våre produkt i brent furu. Dette er same produkt som elles, men med ein liten endring i karakteren i overflata gjennom ein brenne-prosess før lakkering.

Brenninga gjev Fjordtønna eit spesielt flott preg, men tek vekk noko av kontrasten på lasergraveringa. Graveringa kjem betre frem på vanlig furu eller eik!

Fjordtønna vert levert i eik eller furu, men vi tek og tinging på alle våre produkt i brent furu. Dette er same produkt som elles, men med ein liten endring i karakteren i overflata gjennom ein brenne-prosess før lakkering.

Brenninga gjev Fjordtønna eit spesielt flott preg, men tek vekk noko av kontrasten på lasergraveringa. Graveringa kjem betre frem på vanlig furu eller eik!

Fjordtønna med stålband

Fjordtønna med stålband

Mange føretrekkjer gjerne Fjordtønna med kopar-band (kobber), sidan dette gjev ein varm og flott farge som står bra til både furu og eik. Andre føretrekkjer gjerne stålband, siden dette kan passa betre i heimen deira.

Alle våre produkt kan leveras med stålband i staden for koparband. 

Ta kontakt for meir info og prisar!

Mange føretrekkjer gjerne Fjordtønna med kopar-band (kobber), sidan dette gjev ein varm og flott farge som står bra til både furu og eik. Andre føretrekkjer gjerne stålband, siden dette kan passa betre i heimen deira.

Alle våre produkt kan leveras med stålband i staden for koparband. 

Ta kontakt for meir info og prisar!

Ta kontakt på epost post@fjordtynna.no for prisar og meir info om desse produkta!

Ta kontakt på epost post@fjordtynna.no for prisar og meir info om desse produkta!

Meld deg på vårt nyhetsbrev for meir info om produkta våre og nyheter! Klikk her!