Kjekt å få, endå kjekkare å gi!

Kjekt å få, endå kjekkare å gi!

Sjå våre bestseljarar:

Sjå våre bestseljarar:

Klikk på bilde av produkta for å få meir informasjon og tinging!

Klikk på bilde av produkta for å få meir informasjon og tinging!

Nokre av våre andre produkt:

Nokre av våre andre produkt:

Fjordtønna er eit høgkvalitets handverksprodukt med lange tradisjonar!

Fjordtønna er eit høgkvalitets handverksprodukt med lange tradisjonar!

Fjordtønna vert laga i furu og eik som er tørka ned til 8-9%. Fjordtønna har sjølv utvikla 8 maskiner som hjelper oss med produksjonen. Berre for produksjonsprosessen vår har vi motteke 2 prisar.   

Produksjon av miniatyrtønner fører med seg svært mange arbeidsoperasjonar som krev stor nøyaktigheit. Dess mindre tønna er, dess større nøyaktigheit må til for å få den tett. Kranetønna har over 50 arbeidsoperasjonar frå materialen ligg i bord eller plank til tønna står ferdig i vårt fabrikkutsal.

Fjordtønna tek og mot grupper for omvising i fabrikken. Der fortel vi tønnas historie, utviklingsprosessen og syner ein del av arbeidsoperasjonane frå bord og plank til ferdig tønne. Ein slik omvising må tingast på førehand, så ikkje nøl med å ta kontakt!

Fjordtønna vert laga i furu og eik som er tørka ned til 8-9%. Fjordtønna har sjølv utvikla 8 maskiner som hjelper oss med produksjonen. Berre for produksjonsprosessen vår har vi motteke 2 prisar.   

Produksjon av miniatyrtønner fører med seg svært mange arbeidsoperasjonar som krev stor nøyaktigheit. Dess mindre tønna er, dess større nøyaktigheit må til for å få den tett. Kranetønna har over 50 arbeidsoperasjonar frå materialen ligg i bord eller plank til tønna står ferdig i vårt fabrikkutsal.

Fjordtønna tek og mot grupper for omvising i fabrikken. Der fortel vi tønnas historie, utviklingsprosessen og syner ein del av arbeidsoperasjonane frå bord og plank til ferdig tønne. Ein slik omvising må tingast på førehand, så ikkje nøl med å ta kontakt!

Fjordtønna - economuséet på Tysse i Samnanger

Fjordtønna - economuséet på Tysse i Samnanger

Fjordtønna er ikkje berre ein produksjonsbedrift i Tysse i Samnanger, me er og eit mykje besøkt "museum", kor vi visar korleis vi held gamle bødtkartradisjonar i hevd gjennom vår produksjon. 

Fjordtønna er ikkje berre ein produksjonsbedrift i Tysse i Samnanger, me er og eit mykje besøkt "museum", kor vi visar korleis vi held gamle bødtkartradisjonar i hevd gjennom vår produksjon. 

Butikk og opningstider

Fjordtønna har og ein butikk kor du kan kjøpe alle våre produkt. Fast opningstid tysdag og torsdag 13.00 – 18.30.

Du er elles velkommen til å stikka innom oss også utanom desse dagane – vi er som regel i verkstaden frå 7-19 på kvardagar.

Butikk og opningstider

Fjordtønna har og ein butikk kor du kan kjøpe alle våre produkt. Fast opningstid tysdag og torsdag 13.00 – 18.30.

Du er elles velkommen til å stikka innom oss også utanom desse dagane – vi er som regel i verkstaden frå 7-19 på kvardagar.

Fjordtønna DA, Indre Tysse 56, 5650 TYSSE

Telefon 56586325, mobil 92253785

Epost: post@fjordtynna.no

Fjordtønna DA, Indre Tysse 56, 5650 TYSSE

Telefon 56586325, mobil 92253785

Epost: post@fjordtynna.no

Nettsidene er laga av:

Nettsidene er laga av:

Lasergravering gjev Fjordtønna eit heilt personleg preg!

Flere av våre tønner vert levert med lasergravering inkludert i prisen!

Sjå her kvifor vi rår til lasergravering på di tønne!

Lasergravering gjev Fjordtønna eit heilt personleg preg!

Flere av våre tønner vert levert med lasergravering inkludert i prisen!

Sjå her kvifor vi rår til lasergravering på di tønne!

Fjordtønna - 

brukskunst for kvardag og fest!

Fjordtønna - 

brukskunst for kvardag og fest!

Ei Fjordtønne skal gje deg den gode kjensla, den skal vera praktisk og vakker. Eit naturprodukt som kan brukast til kvardag og fest!

Vi er få igjen som brukar naturen sine materialer og eldgamle tradisjonar til å laga slike produkt i Norge. Vi har tilpassa produkta til ei moderne tid og dei oppfyller dagens hygeniske krav og ynskje om eit enkelt reinhald og vedlikehald.

Nedanfor finn du eit godt utval av produkta våre, men vi er fleksible og kan tilpassa til dine ynskjer og behov! Kontakt oss for meir informasjon dersom du ikkje finn det du ser etter!

Ei Fjordtønne skal gje deg den gode kjensla, den skal vera praktisk og vakker. Eit naturprodukt som kan brukast til kvardag og fest!

Vi er få igjen som brukar naturen sine materialer og eldgamle tradisjonar til å laga slike produkt i Norge. Vi har tilpassa produkta til ei moderne tid og dei oppfyller dagens hygeniske krav og ynskje om eit enkelt reinhald og vedlikehald.

Nedanfor finn du eit godt utval av produkta våre, men vi er fleksible og kan tilpassa til dine ynskjer og behov! Kontakt oss for meir informasjon dersom du ikkje finn det du ser etter!

Vil du vita meir om dei andre produkta våre?

Vil du vita meir om dei andre produkta våre?

OBS!!!  Lasergravering er ikkje berre for tønnane våre, det kan brukast til nærast alt tenkeleg! 

Det har svært mange bruksområde t.d. husnummerskilt, bordkort, navneskilt, merkeskilt, blankettar, personlege helsingar til spesielle hendingar og vi kan gjera dette på ulike materialar som t.d. tre, messing, rustfritt stål, aluminium, pleksiglas, div. plastmateriale i ulike fargar.

Spør oss om kva vi kan laga for deg, her er det kun fantasien som set grensene!

OBS!!!  Lasergravering er ikkje berre for tønnane våre, det kan brukast til nærast alt tenkeleg! 

Det har svært mange bruksområde t.d. husnummerskilt, bordkort, navneskilt, merkeskilt, blankettar, personlege helsingar til spesielle hendingar og vi kan gjera dette på ulike materialar som t.d. tre, messing, rustfritt stål, aluminium, pleksiglas, div. plastmateriale i ulike fargar.

Spør oss om kva vi kan laga for deg, her er det kun fantasien som set grensene!

Her finn du oss:

Verkstaden og butikken er på Indre Tysse 56, 5650 Tysse. 

Avkøyring ved Tysse bru: stort Economuséebanner viser vegen 200-250 meter opp frå brua. 

Vi har stor oppstillingsplass og snuplass like ved verkstaden.

Her finn du oss:

Verkstaden og butikken er på Indre Tysse 56, 5650 Tysse. 

Avkøyring ved Tysse bru: stort Economuséebanner viser vegen 200-250 meter opp frå brua. 

Vi har stor oppstillingsplass og snuplass like ved verkstaden.

Kart fra Google Maps

Kart fra Google Maps

Me har og førhandstinging av omvising for grupper, kr. 100,- p.p. (min. 15 pers). Omvisinga tek 1-1,5 time. Enkel servering!

Ta kontakt på mobil 92253785 for å avtala omvisning for grupper!

Me har og førhandstinging av omvising for grupper, kr. 100,- p.p. (min. 15 pers). Omvisinga tek 1-1,5 time. Enkel servering!

Ta kontakt på mobil 92253785 for å avtala omvisning for grupper!

Under finn du nokre eksemplar på ulike motiv vi kan lasergravere. Vi har fleire motiv og ulike tekster som kan nyttast. 

Etter bestillinga di, får du ei epost av oss, så hjelp vi deg å finne det riktige motivet og den riktige teksten!

Under finn du nokre eksemplar på ulike motiv vi kan lasergravere. Vi har fleire motiv og ulike tekster som kan nyttast. 

Etter bestillinga di, får du ei epost av oss, så hjelp vi deg å finne det riktige motivet og den riktige teksten!

Komplett produkt- og prisliste med alle produkta frå Fjordtønna!

Komplett produkt- og prisliste med alle produkta frå Fjordtønna!

OBS! Klikk på videoen hvis den ikke starter automatisk!

OBS! Klikk på videoen hvis den ikke starter automatisk!

Meld deg på vårt nyhetsbrev for meir info om produkta våre og nyheter! Klikk her!

Meld deg på vårt nyhetsbrev for meir info om produkta våre og nyheter! Klikk her!